बॉर्डर फ्रेम 2019

नई फोटो फ्रेम, श्रेणी - सीमा फ्रेम, कोलाज फ्रेम 2019। गुलाबी सीमा के साथ फोटो फ्रेम, नीले आकाश की सीमा के साथ फोटो फ्रेम। नए फोटो फ्रेम का आकार: 1870x1350 पिक्सेल।
photofunia फोटो फ्रेम 650 photofunia फोटो फ्रेम 649 photofunia फोटो फ्रेम 648